Kurs i CBRNE-medisin

Publiseringsdato 03.08.2023
Kurs i CBRNE-medisin

Det årlige kurset i CBRNE-medisin holdes på Rikshospitalet 27. - 28. november 2023.

Kurset arrangeres i samarbeid med Forsvarets ABC-skole & Akuttmedisinsk avdeling på OUS.

Kurset er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell.

Program og påmelding