Bo trygt hjemme - en reform for bedre hverdagsliv for eldre

Publiseringsdato 11.08.2023
Bo trygt hjemme - en reform for bedre hverdagsliv for eldre
Holde kroppen sterk er viktig når man skal bo lengst mulig hjemme. Foto: Colourbox.

Reformen er en fortsettelse av "Leve hele livet", som også omhandlet hvordan eldre skal kunne leve gode liv og bo lengst mulig hjemme. I 2030 blir det flere eldre enn barn og det er viktig å skape en god tilværelse for de mange eldre som da vil bo hjemme lenge etter de har gått ut i pensjonstilværelse. 

Eldrereformen har fire satsingsområder:

  • Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap
  • Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger
  • Kompetente medarbeidere
  • Trygghet for brukere og støtte til pårørende 

 

Stortingsmeldingen kan leses her: