Fagprosedyrer på Helsebiblioteket - status

I februar 2021 ble det besluttet i Helsebiblioteket at de fagprosedyrene som var igjen på nettsidene skulle avpubliseres. Det har i tiden etterpå vært pågående samtaler om å få til samarbeid om publisering av kunnskapsbaserte prosedyrer og nå er det besluttet å begynne publisering på Helsebiblioteket igjen.

Publisert 02.juni.2023 | Sist oppdatert 02.juni.2023

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer opphørte fra 01.01.18, men et samarbeid mellom noen helseforetak fortsatte etter dette.

Fagprosedyrene ble beholdt på Helsebibliotekets nettsider, mens Oslo Universitetssykehus (OUS) stilte som koordinator for arbeidet. Noen helseforetak fortsatte å melde inn nye arbeider, lage nye prosedyrer og oppdatere eksisterende prosedyrer.

I februar 2021 ble det besluttet i Helsebiblioteket at de fagprosedyrene som var igjen på nettsidene skulle avpubliseres.

Et forsøk på å restarte et nettverk for produksjon av kunnskapsbaserte prosedyrer har så langt ikke lykkes. Helsebiblioteket er fortsatt i dialog med OUS og Universitetet i Oslo om muligheter for å sette opp og vedlikeholde en oversikt over kunnskapsbaserte prosedyrer på Helsebibliotekets nettsider. 

Det er besluttet å starte publisering av lenker til eHåndboka hos OUS og å ta inn kunnskapsbaserte prosedyrer for publisering på Helsebiblioteket. I starten blir det noen ganske få prosedyrer for å teste plattformen og malene som skal brukes. Etter det vil det åpnes for henvendelser om publisering på Helsebiblioteket i større skala.

Karin Borgen hos OUS vil koordinere innmelding av prosedyrer under arbeid og innhenting av prosedyrer som er klare for publisering.