Publiserte prosedyrer og lenker til prosedyrer hos OUS

Helsebiblioteket har startet arbeid med publisering av lenker til kunnskapsbaserte fagprosedyrer og med publisering av nye prosedyrer på egen plattform.

Publisert 02.juni.2023 | Sist oppdatert 02.juni.2023

I en testperiode vil lenker til tilgjengelige fagprosedyrer gjøres tilgjengelige på denne siden.

Lenker til oversikt hos OUS:

Lenker til fagprosedyrer innen temaet Hud:

For ev. spørsmål om innhold om kvaliteten på fagprosedyrene ta kontakt med Karin Borgen ved Oslo universitetssykehus for mer informasjon.