Fedme øker risiko for tendinopati, seneruptur og kan gi større operasjonsrisiko

Tidsskriftet Clinical Orthopaedics and Related Research oppsummerer i en systematisk oversikt korrelasjon mellom overvekt, seneskader og komplikasjoner etter rupturoperasjoner.

Fedme øker risiko for tendinopati, seneruptur og kan gi større operasjonsrisiko
Overvekt kan gi større risiko for skader. Ill. foto: Colourbox.
Niels Gunnar Juel
Publisert 23. april 2024 | Sist oppdatert 23. april 2024

Hos pasienter med fedme fremmer høye nivåer av pro-inflammatoriske cytokiner og høye mekanisk krav kronisk lavgradig betennelse. Artikkelen oppsummerer nåværende evidens om rollen til fedme i tendinopati.

Metode

Studien inkluderte 22 artikler med 49 914 deltakere (5984 med fedme), hvorav 31 100 (1884 med fedme) hadde tendinopati i overekstremiteten, mens 18 814 (4010 med fedme) hadde tendinopati i underekstremiteten. Fedme ble definert som BMI på >30 kg/m2. Alle studiene var observasjonsstudier, de fleste retrospektive case-kontrollstudier.

Forskningsspørsmål

  1. Har pasienter med fedme større risiko for tendinopati enn pasienter som ikke har fedme?
  2. Er fedme assosiert med høyere risiko for seneruptur?
  3. Er fedme forbundet med økt risiko for komplikasjoner etter kirurgi?

Funn

  1. Risiko for tendinopati. Fedme var assosiert med en større risiko for tendinopati i overekstremitetene (rotatorcuff: OR 1,25; medial epikondylitt: OR 1,9); og i underekstremitetene (achilles: OR 3,81, patellar-senen: OR 1,10, plantar-fascien: OR 2,97).
  2. Risiko for seneruptur. Rotatorcuff: OR 2,35 [95 % KI 1,62 til 3,40]; p < 0,001) og ruptur som førte til seneoperasjon: OR 3.13. Det ble imidlertid ikke funnet noen sammenheng mellom BMI og underekstremitetsrupturer (Akilles).
  3. Komplikasjoner etter rupturkirurgi. Ved rotator cuff kirurgi var det en risiko på hhv 13 % og 8 % ved rotatorcuff-operasjoner hos pasienter med og uten overvekt. Risikoen ved akillessene-operasjon var henholdsvis 11 % og 9 %.

Konklusjon

Overvekt er assosiert med høyere risiko for tendinopati, seneruptur og komplikasjoner etter seneoperasjon. Den høye heterogeniteten og at det bare foreligger observasjonsstudier gjør  resultatene usikre.

Les engelsk sammendrag av artikkelen:

Obesity Increases the Risk of Tendinopathy, Tendon Tear and Rupture, and Postoperative Complications: A Systematic Review of Clinical Studies

Relevante søkeord: seneruptur, senebetennelse, seneskjedebetennelse, overvekt, fedme