40 prosent av kvinner som blir gravide i Norge er overvektige eller har fedme rett før svangerskapets start

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at antall norske kvinner som oppgir vekt som tilsvarer overvekt og fedme rett før de blir gravide har økt betydelig de siste årene.

40 prosent av kvinner som blir gravide i Norge er overvektige eller har fedme rett før svangerskapets start
Publisert 28.juni.2023 | Sist oppdatert 28.juni.2023

Les mer om økning av fedme blant gravide på fhi.no.