Aborttala går opp

Publiseringsdato 04.09.2023

I løpet av første halvår i 2023 ser vi ein oppgang i aborttala, og vi er no tilbake på same nivå som i 2016-17, viser førebelse tal frå Abortregisteret.

Oppgangen i aborttala er hovudsakleg knytt til aldersgruppene 20-29 år, dei andre aldersgruppene er meir stabile.

Les mer om økning i aborttalla på fhi.no.