Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2022

Publiseringsdato 16.03.2023

Årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2022.