Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. Årsrapport 2022

Årsrapporten beskriver forekomsten av meldingspliktige seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter som er rapportert til Folkehelseinstituttet i 2022.

Publisert 16. mars 2023 | Sist oppdatert 16. mars 2023

Les sammendraget og last ned rapporten på fhi.no.