Pasientinformasjon innen gynekologi

Publiseringsdato 05.09.2023
Pasientinformasjon innen gynekologi

På Helsebiblioteket finner du pasientinformasjon innen gynekologi fra BMJ Best Practice oversatt til norsk og tilpasset norske forhold.

Hver enkelt brosjyre lenker også til orginalbrosjyren på engelsk (nederst på nettsiden).

Se hele oversikten over oversatte pasientbrosjyrer fra BMJ Best Practice.