Pasientinformasjon innen gynekologi

På Helsebiblioteket finner du pasientinformasjon innen gynekologi fra BMJ Best Practice oversatt til norsk og tilpasset norske forhold.

Pasientinformasjon innen gynekologi
Publisert 05. september 2023 | Sist oppdatert 05. september 2023

Hver enkelt brosjyre lenker også til orginalbrosjyren på engelsk (nederst på nettsiden).

Se hele oversikten over oversatte pasientbrosjyrer fra BMJ Best Practice.