Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)

Bruken av menopausal hormonterapi (MHT) har variert i takt med fagmiljøenes vurdering av risikoen for hjerte- og karsykdom ved slik behandling. 

Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)
Publisert 12. januar 2023 | Sist oppdatert 12. januar 2023

Dagens kunnskap tilsier at oppstart med MHT før fylte 60 år, og innen 10 år etter menopause, gir liten eller ingen økt risiko for hjerte- og karsykdom. Preparatomtalene angir litt økt risiko for hjerneslag (tre ekstra tilfeller i løpet av fem år når 1000 kvinner bruker MHT).

Nytten av behandlingen må fortsatt veies mot risikoen for bivirkninger, særlig risiko for brystkreft og risiko for venøs tromboembolisme.

Les mer om nytte og risiko knyttet til bruken av MHT i "Nytt om legemidler (NYL)" på legemiddelverket.no

Her finner du også en oversikt over alle utgavene av NYL.

Brosjyre fra KUPP : Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)