Brystkreft – Rosa sløyfeaksjon i oktober

No er månaden for Rosa sløyfeaksjon her. I år er det stor merksemd rundt betre overleving, tidleg diagnose og livet etter sjukdom.

Brystkreft – Rosa sløyfeaksjon i oktober
Kreftforeningen arrangerer kvart år Rosasløyfeaksjon i oktober. Foto: Eivind Bye
Anne Hilde Røsvik og Åse Sofie Skjerdal
Publisert 10. oktober 2023 | Sist oppdatert 14. februar 2024

Fleire overlever meir enn 5 år etter sjukdom no. Sjå figur 1 frå registeret over årsaker til død.

Kreftdødsfall hos kvinner de siste årene.JPG
Årsak til død hos kvinner 2010-2022.

Retningsliner og oppslagsverk

I Noreg er me er så heldige å ha eit handlingsprogram med retningsliner for diagnostikk og behandling av brystkreft. Det omhandlar både mammografi, undersøkingar, ulike behandlingar og ulike typar brystkreft. Dei fremste spesialistane i Norsk brystcancergruppe (NBCG) og Helsedirektoratet utarbeider handlingsprogrammet og oppdaterer ofte, slik at norske kvinner kan kjenne seg trygge på at retningslinene har vore gjennom ei oppdatering nyleg. Samstundes kan helsepersonell som behandlar kreftpasientane ynskje meir detaljert og djuptgåande informasjon. Difor kjøper Helsebiblioteket inn internasjonale oppslagsverk.

UpToDate har det mest komplette innhaldet for anamnese, utgreiing, behandling av alle typar brystkreft og generelle tema relatert til brystkreft.

BMJ Best Practice har fleire nyleg oppdaterte kapittel innan dei fleste tema på brystkreft.

Her er nokon av dei sentrale:

Pasientinformasjon

Det vert laga mykje god pasientinformasjon til kvinner som har og har hatt brystkreft. Kreftforeningen sel også rosa sløyfer til inntekt for saka. 

fam_irvoll_230623_rosa_sloyfe-11-scaled_.jpg
Sal av rosa sløyfe går til inntekt for brystkreftsaka. Design Fam Irvoll. Foto: Andreas Lekang (2023)

Nye artiklar

Helsebiblioteket kjøper også tenesta Pyramidesøket og McMasters tilbod om å abonnere på artiklar frå tidsskrift som er kvalitetsvurderte på førehand. Om du nyttar Pyramidesøket vil du finne fleire nye interessante artiklar om til dømes temaet brystkreft:

What’s new in oncology; UpToDate har 13 nyheiter om studiar på brystkreft under What’s new seksjonen. Nyheitene inkluderer forsking på nye medikament, stråling, rekonstruksjon av bryst, samt lokal - , lokal avansert sjukdom og brystkreft med metastase. Det har vore publisert studiar med interessante funn om alle desse emna.

Rosa-sløyfe-21-Foto-Eivind-Bye-2048.jpg
Foto: Eivind Bye