Kreftsykdommer

I oppslagsverkene, retningslinjene, tidsskriftene og databasene finner du informasjon om behandling av de rundt 200 sykdommene som går under fellesbetegnelsen kreft.

Ansvarlig for denne siden

Anne Hilde Røsvik
Cand. scient fysiologi
Helsebiblioteket
Ta kontakt