Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

Sist faglig oppdatert: 13. oktober 2023

Epidemiologi

Mammografiscreening og oppfølging av kvinner med økt risiko for brystkreft

Forløpstider

Diagnostisering og utredning

Kirurgisk behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling

Adjuvant og neo-adjuvant systemisk behandling

Fertilitetsbevarende tilbud ved brystkreft

Brystkreft hos menn

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Behandling av metastaserende sykdom / Livsforlengende og palliativ behandling

Fysioterapi til brystkreftopererte kvinner

Metode og prosess