Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analkreft (analcancer)

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2017 Skriv ut

Epidemiologi

Forebygging

Forløpstider

Diagnostikk og utredning

Kirurgi ved resttumor eller lokalt residiv

Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling

Behandling av metastaserende sykdom

Patologi

Prosess og metode