Pakkeforløp for blærekreft

Sist faglig oppdatert: 28. september 2016

Inngang til pakkeforløp for blærekreft

Utredning av blærekreft

Behandling av blærekreft

Oppfølging og kontroll av blærekreft

Registrering av koder i pakkeforløp for blærekreft