Nyrer og urinveier

Kvalitetssikrede kilder - nyre- og urinveissykdommer

Heldigvis blir nordmenn eldre, men da øker også antall eldre i dialyse, eldre med høyt blodtrykk, eldre med urinveisproblemer osv. Hvilke ressurser kan hjelpe nefrologer, nyresykepleier og andre som jobber med pasienter som sliter med nyre og urinveissykdommer til å holde seg oppdatert og til å bedre situasjonen til pasientene?

Kontaktinformasjon brukerstøtte

Epost: redaksjonen@helsebiblioteket.no
Telefon: 400 30 100
www.helsebiblioteket.no | www.fhi.no