Nyrer og urinveier

Kvalitetssikrede kilder - nyre- og urinveissykdommer

Heldigvis blir nordmenn eldre, men da øker også antall eldre i dialyse, eldre med høyt blodtrykk, eldre med urinveisproblemer osv. Hvilke ressurser kan hjelpe nefrologer, nyresykepleier og andre som jobber med pasienter som sliter med nyre og urinveissykdommer til å holde seg oppdatert og til å bedre situasjonen til pasientene? Her har vi skrevet en liten artikkel som skal gi litt hjelp i jungelen. Vi har også lenke til artikkel om Elektrolyttveielederen som er svært nyttig i klinisk arbeid.

Ansvarlig for denne siden

Anne Hilde Røsvik
Cand. scient fysiologi
Helsebiblioteket
Ta kontakt