Akutt nyreskade (akutt nyresvikt)

Akutt nyreskade fører til at nyrene slutter å fungere som normalt, og det kan gi alvorlige helseskader. Det er viktig med rask behandling.

Publisert 28. mars 2023 | Sist oppdatert 28. mars 2023

Hva er en akutt nyreskade?

Den viktigste oppgaven til nyrene er å filtrere bort avfallsstoffer fra blodet. Dette forhindrer at blodet blir giftig.

Akutt nyreskade var tidligere kjent som "akutt nyresvikt". Navnet ble forandret fordi nyrene sjelden "sviktet" helt, men fungerte dårligere enn før. Redusert nyrefunksjon kan variere fra en liten reduksjon til fullstendig svikt.

Ordet «skade» i dette tilfellet betyr ikke at nyrene har blitt fysisk skadet, men at nyrene av ulike årsaker ikke fungerer optimalt.

Akutt nyreskade er mest vanlig hos personer over 65 år. Andre risikofaktorer er:

 • Kronisk nyresykdom
 • Sepsis (infeksjon i blodet, "blodforgiftning")
 • Uoppdaget eller underbehandlet diabetes I
 • Alvorlig betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Alvorlig nyrebekkenbetennelse
 • Alvorlig dehydrering
 • Noen hjerte-karproblemer, inkludert hjertesvikt
 • Fysiske blokkeringer av urinveiene, for eksempel en forstørret prostata, en nyrestein eller en svulst i blæren
 • Langsiktig bruk av noen legemidler, som ikke-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAIDs) som ibuprofen
 • Bruk av noen typer narkotika

Symptomer

De viktigste symptomene er:

 • Tisser mye sjeldnere enn vanlig
 • Kvalme og oppkast
 • Ekstrem tørste
 • Svimmelhet
 • Kortpustethet når du legger deg ned
 • Anfall av kortpustethet og hoste om natten
 • Høy puls

Dersom du har noen av disse symptomene, bør du kontakte lege. Har du pustevansker eller veldig rask puls, bør du tilkalle øyeblikkelig hjelp.

Kvalme og oppkast alene er ofte ikke alvorlige symptomer. Men i kombinasjon med noen av de andre symptomene kan det være tegn på akutt nyreskade, og du bør kontakte lege straks. Ta med urinprøve.

Hos lege blir blodet og urinen testet for å sjekke om du har akutt nyreskade. Du kan også trenge andre tester, som for eksempel en lavdose CT urinveier for å sjekke om nyrene er hovne eller om det er en fysisk blokkering i en eller begge nyrene.

Behandling

Akutt nyreskade kan ha flere årsaker, og behandlingen du får vil avhenge av dette.

Hvis du er sterkt dehydrert, minsker blodvolumet. Dette forårsaker lavt blodtrykk, og du må tilføres intravenøs væske for å gjenopprette væskebalansen. Noen trenger stimulerende legemidler i tillegg.

Det er også mulig å være overhydrert (for mye væske i kroppen), en tilstand som kan behandles med vanndrivende legemidler.

 I noen tilfeller er det angrep fra kroppens eget immunsystem som forårsaker akutt nyreskade. Du vil da få immunhemmende behandling. Du kan også trenge kortisonpreparater for å redusere hevelsen i nyrene.

Noen trenger antibiotika for å behandle nyrebekkenbetennelse dersom infeksjon er årsaken.

Legen passer også nøye på syre-basebalansen og kaliumbalansen i blodet.

Slutte med eller redusere legemiddelinntak

Akutt nyreskade oppstår ofte som en komplikasjon til en annen medisinsk tilstand. Hvis du bruker legemidler for å behandle en annen sykdom, bør legen vurdere hvor mye du bør ta av disse til nyrene fungerer normalt. Noen må kanskje slutte med legemidler midlertidig til nyrefunksjonen har tatt seg opp igjen.

Behandlinger for blokkering av urinveier eller blære

Akutt nyreskade kan skyldes noe som blokkerer urinstrømmen fra en nyre til blæren, eller ved blæreutløpet, som for eksempel en svulst, nyrestein koagulert blod eller arrvev.

Mistenker legen at du har en blokkering i en nyre, må du få satt inn et rør (stent eller kateter) for å skape urinpassasje. Stenten eller kateteret settes vanligvis inn gjennom urinrøret, men noen ganger må man avlaste nyren ved å legge inn et tynt rør gjennom huden i flanken.  Hvis en blokkering blir funnet, vil du trenge en operasjon eller en annen prosedyre for å fjerne blokkeringen.

Dialyse

For noen kan det bli nødvendig med dialyse. Du kan trenge denne behandlingen hvis nyrefunksjonen har falt til et veldig lavt nivå. Under dialysen må du være koblet til maskinen ved hjelp av en slange i en av blodårene.  Ved dialyse blir blodet filtrert for å finne riktig balanse mellom væske, salter og næringsstoffer. Dialyse på dette tidspunktet betyr ikke at du må fortsette å få dialyse regelmessig. Mange trenger det bare denne ene gangen.

Prognose

Prognosen ved akutt nyresykdom varierer i stor grad med hva som var årsaken til nyresykdommen.

Mange gjenoppretter det meste eller hele nyrefunksjonen etter behandlingen og trenger ingen videre oppfølging. Men ikke alle klarer å gjenopprette full nyrefunksjon. Ved kronisk nyresykdom vil legen vurdere alvorlighetsgraden og behandle tilstanden deretter. Dette omtales i brosjyren «kronisk nyresykdom». Noen mennesker dør av akutt nyreskade, men risikoen er størst hos de med en alvorlig underliggende sykdom som forårsaket nyreproblemene.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.