Om oversettelse av pasientinformasjon fra BMJ

Pasientbrosjyrene fra BMJ Best Practice er oversatt og tilrettelagt norske forhold av redaksjonen i Helsebiblioteket.no.
Publisert 12. april 2024 | Sist oppdatert 12. januar 2024

Originaltekstene er utarbeidet etter en fast metode som bidrar til å gi innholdet en høy faglig kvalitet. Språk og oppbygging er spesielt tilpasset målgruppens forutsetninger og behov. Brosjyrene er kvalitetssikret av leger og redaktører i BMJ Evidence Centre før publisering, og de revideres og dateres regelmessig.

BMJ Best Practice kvalitetssikrer innholdet i pasientbrosjyrene opp mot oppdateringer i Cochrane Clinical Answers og nye studier.

Til bruk i pasientmøtet

De oversatte pasientbrosjyrene er godkjent av Helsebibliotekets redaktør for primærhelse, spesialist i allmennmedisin Alexander Wahl, før publisering.

Pasientbrosjyrene kan brukes av helsepersonell som et supplement til muntlig informasjon i møte med pasienter og pårørende.

BMJs originalbrosjyrer finner du på https://bestpractice.bmj.com/patient-leaflets

Spørsmål eller innspill?

Har du faglige innspill til innholdet i pasientbrosjyrene, kan du sende en e-post til redaksjonen@helsebiblioteket.no.