Herpes (genital)

Publiseringsdato 30.04.2021
Genital herpes er en seksuelt overførbar sykdom. Behandling fjerner ikke viruset for godt, men lindrer symptomene.

Hva er genital herpes?

Virusinfeksjonen forårsakes av et herpes simplex virus. Det finnes to typer av viruset:

  • Herpes simplex type 1. Viruset er en vanlig årsak til forkjølelsessår, det vil si utbrudd av blemmer på leppene og rundt munnen.
  • Herpes simplex type 2. Viruset er den mest vanlige årsaken til genital herpes, men herpes simplex type 1 kan også gi utslett i underlivet.

Genital herpes smittes gjennom seksuell omgang. Uten behandling går ofte utbruddet over etter to-fire uker. De fleste, men ikke alle får nye utbrudd.

Sjansen for å bli smittet er størst dersom seksualpartneren din har et utbrudd av herpes (kontaktsmitte). I begynnelsen av et utbrudd er det få symptomer, og mange oppdager derfor ikke at de har ett utbrudd. Smitte kan også forekomme etter oralsex med noen som har, eller tidligere har hatt, et forkjølelsessår.

Er du i et fast forhold, betyr ikke genital herpes nødvendigvis at du eller partneren din har vært utro. En av dere kan ha vært smittet av herpesvirus før dere møttes.

Dersom du har et svekket immunsystem, f eks. fra kreftbehandling eller HIV, bør du oppsøke lege om du får herpesutbrudd.

Symptomer

Symptomene kan variere fra person til person. Opptil 8 av 10 personer med genital herpes vet ikke at de er blitt smittet av viruset. Andre får utbrudd av smertefulle blemmer og sår i genitalområdet. Symptomene er verst ved første utbrudd av herpes.

Det er vanlig å ha ett eller flere av disse symptomene:

  • Kløe, kribling, smerte eller brenning rundt kjønnsorganet
  • Smertefulle blemmer eller sår på eller rundt kjønnsorganet
  • Smertefulle blemmer eller sår på lårene eller baken
  • Kløende, røde flekker eller sprekker i og rundt kjønnsorganet
  • Forstørrede lymfeknuter i lysken
  • Vanskeligheter ved vannlating hvis du er kvinne
  • Lett feber eller hodepine ved første utbrudd

Behandling

Behandlingen virker symptomlindrende, men kan ikke fjerne viruset fra kroppen.

Saltvannsbad og smertestillende legemidler som paracetamol eller ibuprofen kan være tilstrekkelig behandling ved milde symptomer. Noen bruker lidokain-gel som lokalbedøvende middel i området.

Antivirale legemidler er den viktigste behandlingen ved genital herpes med alvorlige tilbakevendende symptomer. Legemidlene  gir raskere symptombedring, reduserer antall utbrudd og holder viruset under kontroll.  Aciklovir og valaciklovir er de mest brukte antivirale legemidlene i Norge. Valaciklovir finnes bare som tabletter. Injeksjoner med aciklovir blir brukt ved alvorlige førstegangsutbrudd av genital herpes. Intravenøs behandling med aciklovir fungerer bra ved dårlig immunforsvar, for eksempel hos pasienter med HIV-infeksjon.

Dersom du har hatt flere utbrudd, kan du ha antivirale legemidler liggende som du tar med én gang begynnende symptomer melder seg. Det kan bidra til at symptomene forsvinner raskere. Det finnes også aciklovir-krem som kan smøres på i tidlig fase, men det brukes mest på leppene.

Noen tar antivirale tabletter i lavdose som forebyggende behandling over en periode.

Antivirale legemidler kan gi bivirkninger som hodepine eller generell sykdomsfølelse. Bivirkningene er vanligvis milde og hindrer vanligvis ikke gjennomføring av behandlingen.

Ved graviditet

Ved herpesutbrudd rundt fødselen, kan barnet smittes under fødselen. Risikoen er svært liten, men eventuell smitte er svært alvorlig for barnet. Av den grunn anbefales keisersnitt ved utbrudd av genital herpes sent i svangerskapet. Noen leger anbefaler behandling med antivirale legemidler fra uke 36 under graviditeten.

Å bli smittet for første gang sent i svangerskapet kan være alvorlig både for den gravide og fosteret. Dersom partneren har genital herpes, og den gravide ikke selv har hatt det, kan man beskytte seg mot smitte ved å bruke kondom på slutten av svangerskapet.

Forebygging

De fleste eksperter fraråder sex med frisk partner når du har symptomer på begynnende utbrudd eller ved et utbrudd av genital herpes. Det er i denne perioden det er størst risiko for å smitte andre. Bruk av kondom reduserer smittefaren.

Prognose

Noen få med genital herpes vil ha jevnlige utbrudd over en lengre periode, og kan da behandles med med antivirale legemidler. De fleste vil få sjeldnere og svakere utbrudd etter hvert.  Selv uten behandling vil utbruddene bli færre og forsvinne hos de fleste, akkurat som forkjølelsessår på leppene.

Ved genital herpes er det ikke uvanlig å ha følelsesmessige reaksjoner. Husk da at genital herpes er svært vanlig og at prognosen er god. 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.