Infeksjon

Her finnes ressurser som gir kvalitetsvurdert informasjon om vanlige, og mer uvanlige, infeksjonssykdommer i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Utvalgte norske ressurser

Behandling av infeksjoner i primærhelsetjenesten med antibiotika. 

Antibiotika i primærhelsetjenesten

Behandling av infeksjoner i primærhelsetjenesten med antibiotika. 

Antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Ansvarlig for denne siden

Anne Hilde Røsvik
Cand. scient fysiologi
Helsebiblioteket
Ta kontakt