Malaria - verdens malariadag 25. april

Ferietid betyr ikke bare sol og sommer, men også reiser fra områder frie for malaria, til områder med endemisk malaria. Av de 125 millionene som reiser til land med malaria er det likevel ganske lav andel som smittes. Om lag 10 000 kommer hjem til Europa med malaria og dødsfall skjer også blant disse.   

Malaria - verdens malariadag 25. april
Risiko for å bli smittet er størst i Afrika, men finnes også i Sørøst Asia, særlig i Malaysia
Anne Hilde Røsvik
Publisert 25. april 2023 | Sist oppdatert 25. april 2023

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog

dag er det Folkehelseinstituttet som har det nasjonale ansvaret for smittevern og utarbeider den nasjonale Malariaveilederen - Veileder om forebygging av malaria hos reisende. Hittil i år har det kommet 14 med malariasmitte til Norge. Her ser dere utviklingen av import av malariasmittede til Norge siste 20 år. 

Malariatilfeller i Norge siste 20 år, årstall x-akse og malariatilfeller y-akse.png
Malariatilfeller Norge. Graf laget av Helsebiblioteket på bakgrunn av MSIS.

Her kan vi lese hvilke fysiske tiltak man bør gjøre ut ifra hvilke land man reiser til. Ingen forebyggende legemidler gir total beskyttelse mot å bli smittet. Barn og gravide har særlig stor risiko og det er særlig viktig å sikre dem god beskyttelse.

Behandling hos barn

De fleste som dør av Malaria i verden er små barn. Barnelegeforeningen skriver derfor at risikogrupper i Norge er «Alle barn som nylig har vært i områder med malaria.» De skriver også at «Barn som nylig har vært i tropiske områder og får feber skal utredes med tanke på malaria

Generell veileder i pediatri har et kapittel Malaria; Generell veileder i pediatri, om forebygging og en god beskrivelse av alle symptomer og mulige kilder til feildiagnostisering hos barn. De 10 viktigste laboratoriefunner inkludert og forklart. Utredningen og behandling av malaria hos barn er også detaljert beskrevet, med dosering av de ulike legemidler inkludert Førstevalget som er Artesunat iv i monoterapi. Alvorlig malaria/cerebral malaria skal behandles på intensivavdeling.

Behandling voksne

Malaria hos voksne behandles på sykehus. I kapittel 18 Importerte infeksjonssykdommer er det eget kapittel om behandling av mild malaria og et om alvorlig malariasykdom hos voksne. Mild malaria anbefalingen skal følges ved for pasienter med malaria uten organaffeksjon og med lav parasittemi.

Klima

Klimakrisen kan gjøre at både malaria og andre såkalte vektorbårne sykdommer igjen blir en utfordring i Europa. Det er nå løftet en del spørsmål om ikke strategien mot malaria må oppdateres med hensyn til klimarisiko, som i denne artikkelen i BMC, Malaria Journal: Climate-proofing a malaria eradication strategy

Mygg er viktige for økosystemene

Malariamygg COLOURBOX6480567.JPG
Aedea-mygg som kan overføre denguefeber og annet, COLOURBOX6480567

Generelt er mygg veldig viktig for økosystemet og dyrene som lever der. Fugler og amfibier spiser mygg og hele naturen ville sett annerledes ut uten dem. I Norge er det i dag 2000 arter mygg, men bare 38 av dem stikker og suger blod. Det har det faktisk vært utbrudd av malaria i Norge på 1800 tallet. Man regner med de ble importert med sjøfarten. Men malariamygg må ha det varmt i 9-21 dager med 25 grader C for å fullføre livssyklusen sin og i Norge er det jo sjeldent så varmt om natten – i hvert fall foreløpig.  En rekke sykdommer kan overføres med mygg. 

Pasientinformasjon

Internasjonale kilder

Helsebiblioteket har kjøpt tilgang til det omfattende legemiddeloppslagsverket Micromedex

I de store internasjonale oppslagsverkene Helsebiblioteket kjøper til gang er det oversiktskapitler, teori om sjukdommen, diagnostikk, behandling og oppfølging. Ulike verktøy, bilder og videoer ligger lett tilgjengelig.