Verdensdagen for tuberkulose 24. mars 2023

I Norge er forekomsten av tuberkulose lav, men større innsats trengs for å hindre økning i tuberkulose internasjonalt. Det finnes både vaksine og god behandling, så mulighetene ligger der, selv om antibiotikaresistens er et problem. 

Verdensdagen for tuberkulose 24. mars 2023
Lungene affiseres av tuberkulosebakteriene. IGRA-test og røntgen er viktige elementer i diagnostikken. Kilde: Colourbox
Anne Hilde Røsvik
Publisert 23. mars 2023 | Sist oppdatert 23. mars 2023

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog

Tidligere ble alle i Norge vaksinert mot tuberkulose (BCG-vaksinering), men det opphørte i 1995 da det ikke lenger ble ansett som nødvendig. Norge oppfyller alle kriterier fra WHO når det gjelder å ta tuberkulosevaksinering ut av barnevaksinasjonsprogrammet. Situasjonen i mange land er dessverre langt verre. 

Totalt 1,6 millioner mennesker døde av tuberkulose i 2021. På verdensbasis er tuberkulose (TB) på 13. plass over sykdommer som leder til død. Av smittsomme sykdommer som medfører død er TB på andre plass, etter covid-19 (altså over HIV/AIDS). I Norge har vi også fått en liten økning i 2022 viser tallene i MSIS. Dette henger sammen med økt antall flyktninger. 

Tuberkulose Norge 2003-2023, fra MSIS.jpg
Søylediagrammet viser: Tuberkulosesmittede i Norge 2003 - 2023. Søylediagram utarbeidet av Helsebiblioteket på grunnlag av MSIS, Folkehelseinstituttet

WHO har slått alarm om at kampen mot tuberkulose henger etter og har blitt nedsatt etter covid-19 pandemien. Målet med strategien og kampanjen som startet i 2015 var å få slutt på tuberkulose i løpet av 2022. Det målet ble ikke nådd. Nå skal det arrangeres en stor høring blandt interessenter i FN regi i mai med temaene "Advancing science, finance and innovation, and their benefits, to urgently end the global tuberculosis epidemic, in particular, by ensuring equitable access to prevention, testing, treatment and care"

Registration Open: Please apply to join the UN Multi-stakeholder Hearing on TB on 8-9 May

Behandling

Det finnes god behandling mot tuberkulose. WHO lanserte oppdaterte retningslinjer i forbindelse med verdens tuberkulosedag 24. mars 2022. De etterlyser også økte investeringer i forskning, behandling og forebygging. Folkehelseinstituttet  har en god norsk veileder. Helsebibliotekets innkjøpte oppslagsverk BMJ best Practice og UpToDate har også grundig informasjon om Tuberkulose. Resistens mot legemidler er et stort problem. Oppslagsverkene og FHIs egen Tuberkuloseveileder har egne kapitler for behandling av resistente og multiresistente bakterier. 

Screening for tuberkulose hos flyktninger

Mennesker fra land med høy forekomst av tuberkulose, inkludert Ukraina, har plikt til tuberkuloseundersøkelse hvis de skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Undersøkelsen skal ifølge forskriften gjøres «så snart som mulig», og helst innen 4 uker etter ankomst. Tuberkuloseundersøkelsen vil for personer over 15 år bestå av røntgenundersøkelse av lungene, mens det skal tas IGRA (blodprøve) av barn mellom 6 måneder og 14 år. Barn under 6 måneder skal undersøkes av helsepersonell. Undersøkelsene skal være gratis og det skal gis informasjon på et språk som personen forstår.

FHI har egen artikkel om:

Det er også sendt ut informasjonsbrev:

Pasientinformasjon

Обстеження на туберкульоз (ТБ) після прибуття до Норвегії

Kilder