Forstørret prostata: hva er det?

Kun menn har prostata. Ettersom menn blir eldre, kan prostatakjertelen blir større. Dette kan forårsake plager, for eksempel nattlig vannlating. Men en forstørret prostata er vanligvis ikke et alvorlig helseproblem. Du kan drøfte eventuelle plager med legen før du bestemmer deg for behandling.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 20. oktober 2020 | Sist oppdatert 07. september 2023

Hva er prostata?

Prostata er en liten, fast kjertel på størrelse med en valnøtt. Den finnes under bunnen av urinblæren. Fremre del av prostata ligger rundt urinrøret, røret som frakter urin og sæd ut av kroppen. Endringer i prostata kan gjøre urinrøret trangere, noe som gjør det vanskelig å tisse. Baksiden av prostata ligger mot endetarmen (rektum). Legen kan undersøke prostatakjertelen via endetarmen.

Mange menns prostatakjertler blir større etter hvert som de blir eldre. Når dette skjer, kaller leger det benign prostatahyperplasi (BPH) eller LUTS (lower urinary tract symptoms). LUTS er ikke kreft, og det er vanligvis ikke et alvorlig helseproblem. Men noen er såpass plaget at de søker hjelp hos fastlegen.

Symptomer på forstørret prostata

Du kan oppleve noen av disse symptomene hvis du har LUTS:

 • Startvansker ved urinering
 • Avbrutt urinstråle
 • Presse eller anstrenge seg for å urinere
 • Ha en svak urinstråle
 • Føle det som om blæren aldri blir helt tom
 • Hyppig vannlating
 • Kjenne sterk vannlatingstrang
 • Synes det er vanskelig å utsette urinering
 • Nattlig vannlating
 • Etterdrypp og urinflekker på bukser

Å ha en forstørret prostata kan også påvirke deg på andre måter. Du kan føle deg trøtt fordi du aldri sover sammenhengende gjennom natten. Eller du kan føle deg urolig i løpet av dagen hvis du ikke er i nærheten av et toalett. Denne engstelsen kan forstyrre dagliglivet ditt. For eksempel kan du slutte å drive sport eller slutte å gå på kino eller offentlige arrangementer.

Det er viktig å få disse symptomene sjekket av lege. Noen LUTS-symptomer er like symptomene ved mer alvorlige tilstander, som for eksempel prostatakreft.

Trenger jeg behandling?

Dette er et vanskelig spørsmål. Bare du kan bestemme om plagene dine er så ubehagelige at du ønsker behandling. Alternativet er å avvente. Legen kan foreslå behandling som kan avhjelpe symptomene dine dersom det er fare for komplikasjoner.

Selvhjelp

Følgende tips er ikke forskningsbaserte, men de kan muligens hjelpe.

 • Unngå å drikke store mengder væske på noe tidspunkt
 • Unngå å drikke rett før du går til sengs
 • Reduser mengden alkohol du drikker (alkohol kan stimulere blæren)
 • Kutt ned på kaffe, te, cola eller andre drikker som inneholder koffein
 • Drøft medisinbruken din med lege.  Enkelte antihistaminer (legemidler som brukes til å behandle allergier) og enkelte legemidler som brukes til å behandle depresjon, kan gjøre problemene dine med vannlating verre.

Hvis du vil vite mer, kan du lese BMJs pasientbrosjyre Forstørret prostata: hvilke behandlinger finnes?

Hva er prognosen uten medisinsk behandling?

Ingen kan fortelle deg med sikkerhet om symptomene dine vil bli verre over tid. Men LUTS blir vanligvis ikke verre raskt, så du trenger ikke å forhaste deg med hensyn til behandling. Noen menn opplever til og med at symptomene blir bedre av seg selv.

Enkelte menn kan få komplikasjoner av forstørret prostata. For eksempel kan et svært trangt urinrør gjøre deg ute av stand til å urinere i det hele tatt (urinretensjon). Det må behandles raskt, vanligvis med kateterisering og senere kirurgi. Men alvorlige problemer som dette inntreffer bare for om lag for 1 av 10 menn med LUTS. Behandling for LUTS kan redusere risikoen for å få alvorlige problemer. Likevel råder leger ofte menn til å avvente og se hva som skjer før de starter behandling. Dette er fordi symptomene vanligvis ikke endrer seg fort. Ved raske forandringer bør du oppsøke lege. Ta gjerne med en urinprøve.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.