Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med nyrekreft

Sist faglig oppdatert: 24. april 2023

Epidemiologi og risikofaktorer

Diagnostikk og utredning

Patologi

Stadieinndeling, risikogrupper og gradering av allmenntilstand

Metode og prosess for utarbeidelse av retningslinjene