Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med nyrecellekreft

Sist faglig oppdatert: 03. september 2015 Skriv ut

Diagnostisering

Behandling av lokalisert sykdom/ Kurativ behandling

Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene