Prioriteringsveileder – kvinnesykdommer

Sist faglig oppdatert: 04. juni 2021

Tilstander for kvinnesykdommer

Genital descens

Gynekologisk kreft - begrunnet mistanke

Habituell abort

Hormonforstyrrelser

Infertilitet

Kroniske underlivssmerter

Oppfylling i det lille bekken

Postmenopausale blødninger

Premaligne tilstander i genitalia

Premenopausale blødningsforstyrrelser

Prevensjonsproblemer

Urininkontinens