Endokrinologi

Endokrinologi er læren om endokrine organer, altså organer som produserer hormoner, og sykdommer i disse organer.

Ansvarlig for denne siden

Anne Hilde Røsvik
Cand. scient fysiologi, Seniorrådgiver
Helsebiblioteket, Folkehelseinstituttet
Ta kontakt