Sykdom i skjoldbruskkjertelen – kilder til god diagnostikk og behandling

Skjoldbruskkjertelen er kanskje en kjertel som mange nok ikke tenker på at de har før den ikke fungerer optimalt. Men flere sykdommer kan oppstå i skjoldbruskkjertelen, noen sjeldne og noen mer vanlige.

Sykdom i skjoldbruskkjertelen – kilder til god diagnostikk og behandling
Ung kvinne undersøkes med ultralyd. Kvinner rammes hyppigere enn menn av flere av sykdommene tilknyttet skjoldbruskkjertelen. Foto: COLOURBOX31691205
Publisert 25.mai.2023 | Sist oppdatert 25.mai.2023

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog

Helsebiblioteket har kilder som dekker både kreftbehandling og hormonelle sykdommer knyttet til thyroidea (skjoldbruskkjertelen) 

Kreft i skjoldbruskkjertel/thyroidea

Kreft i skjoldbruskkjertelen er sjeldent, men en ganske stor andel av befolkningen har palpable godartede knuter (5-10%). Dermed blir god diagnostikk viktig. Helsebiblioteket har kilder som veileder helsepersonell i å utføre god anamnese, tester, undersøkelser og starte rett behandling.

En del informasjon er tilgjengelig i de norske retningslinjene fra 2017 «Thyroideakreft (skjoldbruskkjertelkreft) - handlingsprogram», om utredning, kliniske symptomer, biopsi mm. De norske retningslinjene gir også god oversikt i tabellform over behandling av lokalisert thyroideacarcinom for lav-, intermediær -og høyrisikogrupper. Andre sjeldne svulster i thyroidea, som lymfom, sarkom eller spredning til thyroidea ,er også omtalt og gitt råd om.

Av nyere engelskspråklige retningslinjer fra kjente utgivere, finnes en fin oversikt i BMJ Best Practice; International guidelines Thyroid cancer.

Oppslagsverket BMJ Best Practice har gode kapitler om diagnostikk som er oppdatert i januar 2023. Her er lenke til hvert av dem:

 

Under «Management» anbefales det å gå inn på kapittelet «Treatment algorithm» og få en trekkspillmeny med full oversikt over 1. og 2. linjebehandling for nydiagnostisert sykdom og metastatisk sykdom når det gjelder;  Papillary, follicular, eller Hürthle, anaplastic, medullary og primary thyroid lymphoma.

Kapittelet «Emerging» omhandler behandling som er under utprøving og vurdering. En egen del tar opp hva helsepersonell bør diskutere med pasienten.

Andre sykdommer knyttet til skjoldbruskkjertelen

Gode norske kilder til diagnostikk og behandling av andre sykdommer relatert til hormonproduksjonen i skjoldbruskkjertelen, som hypertyreose og hypotyreose, er Nasjonal veileder endokrinologi (NEF). Siste kapittel som er oppdatert her er Primær hyperparatyreoidisme, 13. mai 2023 og veilederen har generelt en hyppig oppdateringsfrekvens. Denne har også egne kapitler om svangerskap:

Indremedisinsk metodebok fra OUS inneholder grundig informasjon om alle typer hypertyreose og hypotyreose. Oversiktlige tabeller som inkluderer hver tilstand, symptomer og behandling finnes i hvert hovedkapittel. Gå inn på: 

UpToDate

Ønskes enda grundigere fagstoff med utdypinger, så er det som alltid mye stoff om vanlige og sjeldne tilstander i UpToDate: Endokrinologi, UpToDate

Struma

Man forbinder kanskje struma med innlandsbefolkning i gamledager i Norge, men i noen land er det fortsatt aktuelt. Norge tilsetter svært lite jod i saltet i forhold til andre europeiske land og derfor kan det være lurt å ta tilskudd. Flere studier viser at en stor andel av europeere har lite jod. I Matvaretabellen fra Mattilsynet og andre offentlig aktører kan du lese hvor mye jod de ulike matvarene inneholder.

Her følger kapittel i BMJ Best Practice om tilstanden