Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019

Levevaner ved diabetes og behandling av overvekt og fedme

Behandling med blodsukkersenkende legemidler ved diabetes

Nyresykdom ved diabetes