Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2019 Skriv ut

Behandling med blodsukkersenkende legemidler ved diabetes

Nyresykdom ved diabetes