Hormonbehandling i og etter menopause og brystkreft

Et udiskutabelt gode ved hormonbehandling rundt menopausen er at det hjelper mot hetetokter. Et annet gode er at det motvirker beintap.
Hormonbehandling i og etter menopause og brystkreft
For kvinner med normal vekt vil 5 års bruk av østrogen-gestagen fra 50-årsalder forårsake brystkreft hos 1 av 50 brukere, mens bruk av bare østrogen ville forårsake brystkreft hos 1 av 200 brukere. Foto: Colourbox
Britt-Ingjerd Nesheim
Publisert 12. september 2019 | Sist oppdatert 04. mars 2024

På den andre siden er det negative virkninger: økt risiko for blodpropp (som ved p-piller), økt forekomst av kreft i livmorslimhinnen og økt forekomst av brystkreft.  Bruk av østrogen alene gir økt risiko for kreft i livmorslimhinnen, mens en kombinasjon av østrogen og gestagen ikke gir så stor – eller kanskje ingen – økning. Derfor har det vært vanlig å forskrive kombinasjonsbehandling til kvinner som har sin livmor i behold, mens kvinner som har fått fjernet livmoren, for eksempel på grunn av muskelknuter, kan få bare østrogen.

En stor individbasert metaanalyse, publisert i 2019, gir et nærmere innblikk i risikoen for brystkreft.

Denne studien samlet individdata fra til sammen 58 epidemiologiske undersøkelser.  Av disser var 24 prospektive og 34 retrospektive. Til sammen var det 143 887 kvinner med brystkreft og 424 972 kvinner uten brystkreft (kontroller).  Hovedanalysen tok for seg de prospektive studiene, med 108 647 kvinner med brystkreft. Det store antallet og detaljene i studiene gjorde at de kunne se på risiko for de enkelte hormonpreparater og også hvordan risiko var avhengig av tiden for bruk.

Alle typer hormonpreparater, unntatt lokalbehandling med østrogen i skjeden, økte risikoen for brystkreft. Risikoen økte med varigheten av bruk og var høyere for kombinert østrogen – gestagen-behandling enn for østrogenbehandling alene. Allerede i år 1 – 4 av hormonbruk fant de en risikoøkning (østrogen-gestagen RR 1,60, 95 % CI 1,52-1,69, østrogen alene RR 1,33, CI 1,28-1,37).  Ved  5-14 års bruk var risikoen doblet (østrogen-gestagen RR 2,08, CI 2,02-2,15; østrogen alene RR 1,17, CI 1,10-1,26). Risikoen var mye større for østrogen- reseptor-positive svulster enn for østrogen-reseptor-negative. Risikoøkningen var uavhengig av alder ved start, unntatt ved start over 60 år, da risikoøkningen var litt mindre. Fedme – som i seg selv er en risikofaktor for brystkreft, fordi det dannes østrogen i fettvev – gjorde at risikoøkningen ved hormonbehandling var mindre. Med andre ord bidro de ekstra hormonene fra medikamentene lite til den økte risikoen som egenproduksjonen av østrogen i fettvev allerede utgjorde.

Forfatterne har regnet ut at for kvinner med normal vekt i industriland, vil 5 års bruk av østrogen-gestagen fra 50-årsalder forårsake brystkreft hos 1 av 50 brukere, mens bruk av bare østrogen ville forårsake brystkreft hos 1 av 200 brukere. For 10 års bruk ville det være det dobbelte.

Det har lenge vært mistenkt at gestagenet er «skurken» når det gjelder brystkreftutvikling hos kvinner som får hormoner i menopausen. Det er derfor ikke uvanlig – i hvert fall i Norge – å legge inn en hormonspiral, som inneholder gestagen, for så å kunne gi bare østrogen.  Dette er neppe en vanlig behandlingsform internasjonalt, i hvert fall inngår ikke det i noen av de epidemiologiske undersøkelsene. Noe gestagen vil komme over i den generelle sirkulasjonen, men hvilken effekt det eventuelt har på forekomsten av brystkreft, vet vi ikke.

Les mer: Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence (open access-artikkel i The Lancet)

Relevante søkeord: hormonbehandling, prevensjon, brystkreft, østrogen, gestagen, overgangsalder