Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021 Skriv ut

Epidemiologi

Risikofaktorer og forebygging

Diagnostisering

Oppfølging

Patologi

Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene

Appendiks