Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft

Sist faglig oppdatert: 21. september 2023

Fastlegens arbeid og ansvar ved blære- og urotelkreft

Epidemiologi

Risikofaktorer og forebygging

Oppfølging

Patologi

Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene

Appendiks