4.8 Statistikk

Publisert 07. juni 2016 | Sist oppdatert 11. juni 2017

Her finner du lenker til sider som på en enkel måte og ved hjelp av konkrete eksempler gir en innføring i statistikk.

Hvis du lurer på hvor mange nordmenn som er motstandere av røykeloven kan du gjøre en spørreundersøkelse. Hvis du lurer på om det en noen vits i å slutte å røyke kan du sammenligne levetid blant røykere og ikke-røykere. Hvis du lurer på om nikotintyggegummi bidrar til enklere røykeavvenning finner du svaret i randomiserte kontrollert studier. Hvilken fremgangsmåte du bruker for å finne svar vil variere, men uansett spørsmål vil svaret nesten alltid være knyttet opp mot et eller flere tall.

Tall er vanligvis viktig for å forstå resultatene i en artikkel. Her forsøker vi å forklare tallenes tale på en enkel måte og ved hjelp av konkrete eksempler.