E-læringskurs

E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis.

Publisert 07. september 2017 | Sist oppdatert 25. februar 2021

Kurset er utviklet for leger i spesialisering, men kan tas av alle. Det er tilgjengelig i de regionale helseforetakenes læringsportaler. Hvis du er ansatt i et helseforetak, anbefaler vi at du tar kurset via læringsportalen slik at det blir registrert at du har gjennomført kurset. Noen av læringsportalene gir mulighet for innlogging som ekstern bruker med tilhørende dokumentasjon av gjennomførte kurs. Hvis du ikke har tilgang til en slik læringsportal kan du ta kurset via lenkene under. Denne gjennomføringen blir da ikke dokumentert.

Kurset består av en rekke delkurs, hvorav et med flere moduler. Innholdet er hentet fra kunnskapsbasertpraksis.no og er tilpasset til e-læring av e-læringskoordinatorer Lena Marie Haukom, Sørlandet sykehus og Bente Langvik Olsen, Sykehuset Innlandet i samarbeid med Irene Wiik Langengen og Hilde Strømme, Folkehelseinstituttet. Hele kurset tar 4-5 timer å gjennomføre.  

Merk! Innholdet på nettsidene er mer oppdatert enn e-læringskursene. Hvis du ikke har behov for å få registrert at du har tatt kurset gjennom en læringsportal bør du vurdere å gå gjennom innholdet på nettsidene fremfor å se på e-læringskursene. 

Kurs 1: Introduksjon

Gjennomføringstid: ca. 15 minutter.

Kurs 2: Refleksjon og spørsmålsformulering

Gjennomføringstid: ca. 30 minutter.

Kurs 3: Litteratursøk

Gjennomføringstid: ca 40 minutter.

Kurs 4: Kritisk vurdering 

Kritisk vurdering er et stort tema, og kurset er derfor delt opp i to deler. Del A handler om kritisk vurdering av ulike typer studier, og er delt opp i syv moduler. Hver modul tar mellom 10 og 15 minutter å gjennomføre. Øvelsesoppgaver i å vurdere artikler er ikke medregnet. Del B handler om statistikk og tar ca. 40 minutter å gjennomføre. 

Kurs 4A: Kritisk vurdering

Kurs 4B: Kritisk vurdering - statistikk

Kurs 5: Anvendelse og evaluering

Gjennomføringstid: ca 35 minutter