Litteratur og nyttige nettsteder om kvalitetsforbedring

Publisert 30. juni 2022 | Sist oppdatert 25. august 2023

Oppsummert forskning om kvalitetsforbedring:

 • En systematisk narrativ oversikt over modeller for kvalitetsforbedring i helsetjenesten

  [A systematic narrative review of quality improvement models in health care]

  The Universities of Dundee and St Andrews. 2009

  Rapporten er en systematisk gjennomgang av ulike kvalitetsforbedringsstrategier med tanke på hvilke styrker og svakheter ulike strategier har for å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Det er vanskelig å sammenlikne strategier på tvers av systemer og denne rapporten har derfor foretatt en særskilt vurdering av strategiene i forhold til NHS Scotland, som er et offentlig finansiert helsevesen for en befolkning på om lag 5 millioner. Hovedvekten av rapporten er på kvalitetsforbedringsstrategier på organisasjonsnivå.

  Detaljer

 • Pseudoinnovasjon innen kvalitetsforbedring?

  [Pseudoinnovation: the development and spread of healthcare quality improvement methodologies]

  2009

  I denne artikkelen fra 2009 skriver Kieran Walshe om behovet for en mer kritisk og mer vitenskapelig tilnærming til utvikling, evaluering og disseminering av kvalitetsforbedringsmetoder der en kombinasjon av teoretiske, empiriske og eksperimentell evidens styrer planleggingen og utbredelsen. Walshe mener at kravet til evidens bør være like høyt for kvalitetsforbedringstiltak som for andre nyutviklinger innen helse. Referanse: Int J Qual Healthcare 2009;21: 153-159

 

Bøker om kvalitetsforbedring.

Norske bøker

2007

 • Arntzen E. En forutsigbar helsetjeneste, Kvalitet og orden i eget hus. Oslo: Gyldendal Akademisk, (2007).

Anmeldelse av boken (av E Ness)

 • Bjørndal A Flottorp S Klovning A., Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag , Oslo : Gyldendal Akademisk, (2007)

2004

 • Kaasa, K., Kvalitet i helse- og sosialtjenesten: det er menneskene det kommer an på, 184 s. Oslo: Gyldendal akademisk. (2004)

Anmeldelse av boken (av G S Braut)

2002

 • Øgar P., Hovland T., Mellom kaos og kontroll, ledelse og kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten, Gyldendal akademisk (2002)

2001

 • Kommunenes Sentralforbund, Kvalitet og service med brukeren i sentrum, Kommuneforlaget(2001)

1999

 • Bjarne Berg Wig, Det uslåelige arbeidslaget. Kvalitetsutvikling med selvstyrte team, Tiden Forlag (1999)

1998

 • Kyrkjebø J. M. , Kvalitetsutvikling i helsetjenesten, Fagbokforlaget (1998)

1996

 • Stensaasen S., Total kvalitetsledelse i praksis, Hvordan nå verdensklasse i kvalitet, og holde seg der?, HøyskoleForlaget (1996)

Engelske bøker

2007

 • Nelson, Batalden, Godfrey. Quality By Design: A Clinical Microsystems Approach, Jossey-Bass, publisher. (2007)
 • Grol R., Wensing M., Eccles M., Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. Oxford: Elsevier, (2004)
 • Kohn L.T., Corrigan J. M., Donaldson M.S. (Ed), To Err Is Human: Building a Safer Health System, Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine, National Academy Press, Washington, D.C. (2004)

2003

 • Donabedian A. An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Publisher: Oxford University Press, USA, (2003)

2001

 • Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Committee on Quality of Health Care in America, National Academy Press (2001)

1996

 • Langley , Nolan, Nolan, Norman, Provost: The Improvement Guide, New York; Jossey Bass, (1996)

1992

 • Øvretveit J. Health service quality. An introduction to quality methods for health services. Oxford: Blackwell Science, (1992)

1990

 • Lohr K. N. Medicare: a strategy for quality assurance. Washington, DC: National Academy Press, (1990)