Meldeordninger

Kortfattet oversikt over meldeordninger som gjelder feil, skader, avvik og uheldige hendelser inklusive meldinger om utbrudd av smittsom sykdom.

Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 17. oktober 2019
HvaSkjema/Melding/Kontakt
Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Send varsel til Helsetilsynet

Send varsel til Undersøkelseskommisjon (Ukom)

Melding om dødsfallFra 1.1.2022 er det obligatorisk å melde inn dødsårsak elektronisk (Dødsårsaksregisterforskriften § 2-1). Les mer på informasjon om webløsningen for elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak
Melding om unaturlig dødsfall til politiet

I henhold til helsepersonelloven § 36 og forskrift om melding av unaturlig dødsfall § 1, skal lege melde et mulig unaturlig dødsfall til politiet. Du skal både sende signert legeærklæring og ringe 02800 snarest mulig. Se mer på denne siden: 

Slik skal dødsmeldingen fylles ut

Meldeplikten for medisinsk utstyrDirektoratet for medisinske produkter
Strålegivende utstyr

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Vakttelefon

Blodgivning og blodtransfusjonDirektoratet for medisinske produkter
Celler og vev

Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler, bivirkningsmelding

Meldeskjema for helsepersonell. Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler, bivirkningsmelding

Meldeskjema for pasienter, Direktoratet for medisinske produkter
Melding om smittsom sykdom gruppe A/B*Meldesystem for smittsomme sykdommer
Last ned skjema, Folkehelseinstituttet
Varsling om utbrudd av smittsomme sykdommerVesuv-CIM, Folkehelseinstituttet
Mistanke om utbrudd av smittsom sykdom med betydning for internasjonal folkehelseSend varsel til Kommunelegen. Ved kommunelegens fravær: Send varsel til Folkehelseinstituttet
Bivirkninger av kosmetikk

For helsepersonell: Folkehelseinstituttet
For forbrukere: Mattilsynet

Yrkesskade/-sykdom ansatteLast ned skjema, NAV
Alvorlig personskade/dødsfall ansatte

Melding av ulykke og alvorlig skade, Arbeidstilsynet

 

Husk at uavhengig av meldeordningene skal pasienter som er blitt påført skade eller alvorlige komplikasjoner også informeres. Pasienten skal ha informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning samt om henvendelser til pasient- og brukerombudet og tilsynsmyndigheten.

For oversikt over alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre, se Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.