Cochrane Complementary Medicine - kunnskapsbasert om alternativ medisin

The Cochrane Complementary Medicine utgir systematiske oversikter over randomiserte kliniske prøvninger om emner som akupunktur, kiropraktikk, naturmedisin og homeopati.
Cochrane Complementary Medicine - kunnskapsbasert om alternativ medisin
Symbolet for Cochrane CAM Field. Foto: Utsnitt av nettsiden "About Cochrane CAM Field", Cochrane Collaboration.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 05. september 2022

Mange har savnet et vitenskapelig grunnlag for metodene innen alternativ behandling. Dette ønsker den internasjonale gruppen Cochrane Complementary Medicine å gjøre noe med  - ved å framskaffe og utgi systematiske oversikter og kontrollerte studier. Oversiktene publiseres i Cochrane Library.

I tillegg til å publisere systematiske oversikter arbeider Cochrane Complementary Medicine med undervisning og metodeutvikling innen forskningsfeltet alternativ medisin. Senteret organiserer dessuten et omfattende register over relaterte kliniske studier.

På nettsiden finner du blant annet en liste over oversikter (Cochrane Reviews related to Complementary Medicines) og en ordliste (Glossary of CAM terms).

Gruppen er en del av Cochrane Collaboration, og ledes fra University of Maryland Center for Integrative Medicine

En tidligere versjon av denne artikkelen er publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 6/2012.