Antibiotikaresistens – hvordan utvikler bakteriene det?

Bakterier kan utvikle avanserte forsvarsvåpen mot antibiotika. Forskere forklarer hvordan på nettstedet Titan.uio.no.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 01. september 2022

Mikroorganismer (HB)

Slik forsvarer bakteriene seg – dette er overskriften på en artikkel på nettstedet Titan.uio.no. Her forklarer to forskere, Anne-Brit Kolstø og Ole Andreas Løchen Økstad, hvordan mikroorganismer kan utvikle resistens mot antibiotika. Bakterier kan for eksempel ødelegge legemidler kjemisk eller pumpe dem ut gjennom cellemembranen. De kan også få overført resistens fra andre bakterier via genetisk materiale.

Økende antibiotikaresistens kan bli et alvorlig problem i behandling av sykdommer, noe som kommer til uttrykk i regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten.

Titan.uio.no er en nyhetsavis for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. De medisinske nyhetene finner du under hovedemnet Livsvitenskap.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om antibiotika og resistens.