Antiepileptika og nedtrapping

Seponering av antiepileptika ved anfallsfrihet - når og hvordan? Dette er tema for en ny klinisk oversikt som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 26. august 2022

Oversikten Seponering av antiepileptika ved anfallsfrihet – når og hvordan? tar for seg argumenter for og mot seponering, prediktorer for anfallsresidiv, anfallskontroll etter ny behandlingsoppstart og praktiske råd.

Tidsskrift for Den norske legeforening er ett blant mer enn 3000 tidsskrifter i fulltekst du har fri tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om epilepsi.