Bruk utenfor godkjent preparatomtale («off-label»)

Begrepet «off-label» benyttes når et legemiddel forskrives til bruk utenfor godkjent indikasjon, dvs. en indikasjon som ikke er nevnt i det myndighetsgodkjente dokumentet for preparatet. Off-label-forskrivning innebærer et spesielt ansvar. I Helsebiblioteket finner du informasjonskilder som kan komme godt med ved "off-label"-bruk av legemidler.
Publisert 03. desember 2018 | Sist oppdatert 03. desember 2018

 

I Tidsskriftets lederartikkel Utenfor etiketten? (oktober 2018) omtales eksempler på vanlig off-label-bruk i daglig klinisk praksis. Artikkelen har undertittelen «Tro om igjen hvis du mener du aldri forskriver legemidler off-label».

Eksempler på gode informasjonskilder om off-label-bruk av legemidler er:

Norske uttrykk for "off-label" er "Bruk utenfor godkjent indikasjon" eller «Bruk utenfor godkjent preparatomtale», se Tidsskriftets språkspalte (mars 2016).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om helsebiblioteket, informasjonskilder, legemiddelbehandling og legemiddelsikkerhet.