Covid-19: Remdesivir har vist liten eller ingen effekt i Solidarity-studien

Remdesivir er et av legemidlene som prøves ut i den omfattende WHO-studien «Solidarity». Remdesivir ble gitt til 2750 pasienter som var innlagt i sykehus med Covid-19-infeksjon, men det ble ikke påvist effekt på dødelighet, behov for pustehjelp eller varighet av sykehusoppholdet.
Covid-19: Remdesivir har vist liten eller ingen effekt i Solidarity-studien
Foto: Helsebiblioteket
Publisert 19. oktober 2020 | Sist oppdatert 19. oktober 2020

Effekten av remdesivir hos Covid-19-pasienter som ikke er innlagt i sykehus, er ikke undersøkt i denne studien.

WHO-studien «Solidarity» clinical trial for COVID-19 treatments er internasjonal med deltakelse fra over 30 land. Den er lagt opp som en såkalt master protocol der legemidler kan tas ut eller legges til underveis og resultater rapporteres etter hvert.

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.