COVID-19-vaksiner – informasjonskilder om bivirkninger

Vaksiner mot SARS-CoV-2-viruset har vært i bruk siden januar. Etter som erfaringen med vaksinene har økt, øker også kunnskapen om uønskede effekter. Vi presenterer her noen sentrale informasjonskilder om eventuelle bivirkninger knyttet til COVID-19-vaksiner.
COVID-19-vaksiner – informasjonskilder om bivirkninger
Foto: Colourbox
Publisert 10. mai 2021 | Sist oppdatert 09. september 2022

Statens legemiddelverk (SLV) har en egen side – Bivirkningsrapporter for koronavaksiner – der de publiserer ukentlige rapporter med oversikt over mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon. Rapportene publiseres vanligvis hver torsdag. Her finner du også informasjon om bivirkningsovervåkingen av koronavaksiner og om hvordan innkomne bivirkningsmeldinger behandles. Legemiddelverket samarbeider med europeiske legemiddelmyndigheter (European Medicines Agency – EMA), se deres nettside Monitoring of COVID-19 medicines

Folkehelseinstituttet (FHI) har en egen temaside med aktuell informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet. Vaksinebivirkninger meldes inn av helsepersonell til BIVAK (FHI) og registreres i Legemiddelverkets bivirkningsregister.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har en fyldig temaside om COVID-19 – Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Informasjon om bivirkninger av Covid-19-vaksiner finner du på siden Side Effects of COVID-19 Vaccines.

Funn fra Skandinavia er nylig publisert i British Medical Journal, se omtale og lenke i meldingen Norsk-dansk studie av sjeldne bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinering publisert i BMJ.

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om covid-19.