Hold deg oppdatert med UpToDate

Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 12. oktober 2023

UpToDate

UpToDate er et omfattende medisinsk oppslagsverk i Helsebiblioteket. Det ajourføres kontinuerlig, og oppdateringene kan til enhver tid finnes under «What’s New»-fanen øverst til høyre på UpToDate-sidene.

UpToDate dekker en rekke medisinske spesialområder. Utgangspunktet er problemstillinger fra klinisk praksis.

Kliniske eksperter står bak innholdet, som godkjennes av egne ansvarlige redaktører etter faglig vurdering. Anbefalingene som gis, er gradert ut fra styrke (1 eller 2, der 1 er best) og kvalitet (A, B eller C, der A er høyest) ifølge UTD-GRADE-systemet.

UpToDate er fritt tilgjengelig for alle i Norge via Helsebiblioteket.

Jevnlig oppdatering

Ny kunnskap lanseres vanligvis ved hovedoppdateringer tre ganger per år; i mars, juli og november. Men spesielt viktige nyheter, som advarsler om legemidler eller praksisendrende informasjon, publiseres så snart de er faglig vurdert og godkjent.

UpToDate What's newDe viktigste oppdateringene samles under «What’s New», som er tilgjengelig på alle sider via en egen fane øverst til høyre.  Man kan søke innen medisinske spesialiteter eller på tema som pediatri eller familiemedisin. For legemiddelnyheter er det særlig to emner som peker seg ut: «Practice changing UpDates» og «What’s new in drug therapy».

«Practice changing UpDates»

Her omtales endringene innen hvert fagområde. Anbefalinger om ny praksis og lenker til kildereferansene er med. Oversikten i venstremargen gjør det mulig å navigere seg raskt fram til det emnet man finner mest relevant.

«What’s new in drug therapy»

Her finnes en liste over utvalgte nye legemidler.

Også andre nyheter, som interaksjoner, bivirkninger og advarsler («alerts»), publiseres her. Lenkene til litteraturreferanser og relevante artikler sørger for lett tilgang til mer omfattende informasjon.

Åse Skjerdal

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om uncategorized.