IMM-modellen – optimalisering av legemiddelbehandling

IMM – Integrated Medicines Management – er et standardisert verktøy for vurdering og oppfølging. Den beskriver en systematisk prosess der målet er å oppnå maksimal helseeffekt av legemiddelbehandling.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 23. november 2023

Foto: Helsebiblioteket.no

I IMM blir pasientens legemiddel-regime kvalitetssikret ved hjelp av standardiserte metoder. Det kan skje for eksempel ved innleggelse i sykehus og når behandling skal startes eller justeres. Ved utskriving til neste nivå i helsetjenesten sikrer man at den nødvendige informasjonen for å kunne videreføre behandlingen blir gitt.

IMM-modellen er utviklet i Nord-Irland og brukes internasjonalt, også i Norge. Du kan lese mer om den i artikkelen IMM-modellen til Norge (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2012). Se også Helsebibliotekets side Legemiddelgjennomgang.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Artikkelen ble oppdatert 27.9.22.

Les mer om legemiddelbehandling, legemiddelgjennomgang, legemiddelhåndtering og legemiddelsikkerhet.