Legemiddelbehandling ved Covid-19 – informasjonskilder

Kunnskapen om legemiddelbehandling ved covid-19-infeksjon er økende. I denne artikkelen finner du en oversikt over sentrale norske og internasjonale nettsteder med aktuell informasjon.
Legemiddelbehandling ved Covid-19 – informasjonskilder
Kunnskapen om legemidler mot covid-19 øker. Foto: Helsebiblioteket
Publisert 20. april 2020 | Sist oppdatert 29. september 2021

Norske informasjonskilder

Helsedirektoratet: Legemidler og medisinsk utstyr

Legemiddelverket: Covid-19, legemidler og medisinsk utstyr

Folkehelseinstituttet: Levende forskningskart - behandlingstiltak for infiserte pasienter                      

RELIS

Tidsskrift for Den norske legeforening:

CEPI – New vaccines for a safer world om utvikling av vaksine for covid-19

NorCRIN – Nasjonal oversikt over covid-19-studier

NOR-COVID 19 – norsk del av en internasjonal multisenter-studie ledet av WHO, utprøving av hydroksyklorokin, remdesivir og standard behandling.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift:

Internasjonale kilder i Helsebiblioteket

British Medical Journal (BMJ): artikler om legemidler ved covid-19

New England Journal of Medicine (NEJM): artikler om legemidler ved covid-19

JAMA: artikler om legemidler ved covid-19

Oppslagsverket BMJ Best Practice:

Oppslagsverket UpToDate:

Oppslagsverket IBM Micromedex om remdesivir og andre legemidler – skriv inn det engelske navnet på det aktuelle legemidlet i søkefeltet og finn oversikter og grundige svar under fanen "In-depth answers"..

PubMed –artikler om behandling av covid-19

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Artikkelen er oppdatert 18.5.2020

Les mer om infeksjoner og informasjonskilder.