Legemiddelmangel – informasjonskilder

Mangel på legemidler er et økende problem, og dette kan innebære alvorlige konsekvenser for pasienter som er avhengige av legemidlene. Legemiddelmangel på insulin og antibiotika er et av krisescenarioene for 2019 som er beskrevet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi vil her presentere noen informasjonskilder som viser leveringssituasjonen for legemidler til enhver tid. 

Legemiddelmangel – informasjonskilder
Foto: Helsebiblioteket
Publisert 18. februar 2019 | Sist oppdatert 18. februar 2019

 

Se også rapporten Hva er de mest alvorlige hendelsene som kan ramme Norge? Analyser av krisescenarioer 2019 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Steinar Madsens innlegg om legemiddelmangel på Samfunnssikkerhetskonferansen den 5. februar 2019

Helsedirektoratet arbeider med en rapport om beredskap for mangel på legemidler som etter planen skal være ferdig i løpet av våren 2019.

NRK har jevnlig innslag om legemiddelmangel, hør for eksempel Syke nordmenn hamstrer medisin i utlandet (Nyhetsmorgen 13. februar 2019).

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om informasjonskilder og legemiddelsikkerhet.