Legemiddelregisteret er lansert og skal på sikt erstatte Reseptregisteret

Legemiddelregisteret er et helseregister i FHI. Det inneholder data om legemidler utlevert etter resept og rekvisisjon fra og med 2004. Det gamle Reseptregisteret skal etter hvert fases ut.

Legemiddelregisteret er lansert og skal på sikt erstatte Reseptregisteret
Data om legemiddelbruk etter resept og rekvisisjon finnes i Legemiddelregisteret
Publisert 02. mars 2023 | Sist oppdatert 02. mars 2023

Legemiddelregisteret (LMR) finner du på på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Her er det lenker til informasjon om hvilke opplysninger som finnes i registeret og hvor informasjonen er hentet fra, og dessuten lenker til andre kilder for legemiddelstatistikk.

Legemiddelregisteret skal etter hvert erstatte Reseptregisteret, som er et pseudonymt (anonymisert) register. I det nye registeret kan opplysningene personidentifiseres. Her lagres identiteten direkte, men kryptert og skilt fra andre opplysninger.

Innsamling og utlevering av data er regulert gjennom LMR-forskriften. Det er mulig å søke om tilgang til data til forskningsprosjekter. Søknader om tilgang må oppfylle definerte krav, se artikkelen Tilgang til data fra Legemiddelregisteret