Medisinske og helsefaglige termer/MeSH på norsk og engelsk

Terminologibasen MeSH er et verktøy for begrepsforståelse av medisinske og helsefaglige termer på norsk og engelsk. Den er nyttig for å gjøre enkle søk av god kvalitet via lenker til databaser som PubMed, Cochrane Library og SveMed+.
Publisert 24. oktober 2016 | Sist oppdatert 24. oktober 2016

helsebiblioteket-pa-pc-legekontor

Terminologibasen MeSH omfatter generelle termer innen alle fagområder og de fleste ordene innen medisin og helsefag. Parallellspråkligheten vil hjelpe studenter og helsepersonell til å forstå medisinsk fagterminologi bedre og bidra til mer presise søk når de skal finne litteratur i internasjonale databaser. Legen vil kunne finne forståelige norske ord for medisinske uttrykk, når hun/han skal skrive brev til en pasient. Pasientene vil ha et oppslagsverk til å forstå medisinsk fagterminologi, og lettere kunne  kommunisere med helsepersonell.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

(Artikkelen er oppdatert i oktober 2022)

 

Les mer om helsebiblioteket og informasjonskilder.