Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir) er godkjent til bruk ved covid-19, men obs. interaksjonsrisiko

Paxlovid (Pfizer) er godkjent til bruk hos voksne med positiv SARS-Cov-2-test som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19-sykdom. Preparatet inneholder to typer tabletter; en med det antivirale legemidlet nirmatrelvir og en med ritonavir, som i denne sammenhengen virker ved å forlenge effekten av nirmatrelvir. 

Paxlovid (nirmatrelvir + ritonavir) er godkjent til bruk ved covid-19, men obs. interaksjonsrisiko
Paxlovid tablettbrett. Foto: Wikimedia
Åse Sofie Skjerdal
Publisert 12. januar 2023 | Sist oppdatert 12. januar 2023

Paxlovid-pakningene inneholder brett med de to legemidlene nirmatrelvir 150 mg og ritonavir 100 mg som separate tabletter. 

Nirmatrelvir virker mot SARS-Cov-2 ved å hemme et enzym (proteasen Mpro) som er helt nødvendig for at viruset skal kunne kopiere seg selv og lage nye viruspartikler. 

Ritonavir er også en proteasehemmer med antiviral effekt, og brukes i behandling av hiv-1-infeksjoner. Men i denne sammenhengen brukes det for å forlenge virketiden for nirmatrelvir i kroppen. Effekten forlenges ved at ritonavir forsinker nedbrytningen av nirmatrelvir, og dette skjer via CYP3A-enzymene. 

Fordi CYP3A er involvert i omsetningen av en rekke legemidler, er det risiko for interaksjoner, og det er derfor viktig å gjøre en grundig interaksjonsanalyse mot pasientens legemiddelliste før behandling med Paxlovid startes. 

Ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon kan det være nødvendig å justere dosene av Paxlovid.

Lenker til mer informasjon om Paxlovid ved SARS-Cov-2:

Mer informasjon om legemiddelbehandling ved SARS-Cov-2:

(Artikkelen er oppdatert 07..02.23.)