Reseptregisteret – en kunnskapskilde om legemiddelbruk i befolkningen

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) inneholder statistikk over bruk av ordinerte legemidler i Norge.
Publisert 30. desember 2015 | Sist oppdatert 30. desember 2015

Reseptregisteret

Her finnes data om antall brukere av legemidler og hvordan bruken varierer med kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Reseptregisteret inneholder opplysninger om utlevering av legemidler etter resept fra alle norske apotek til pasienter, dyr, forskrivere og institusjoner. Kjøp av reseptfrie legemidler på apotek eller i dagligvarehandel er ikke med.

Hvert individ registreres med et løpenummer, et såkalt pseudonym. Slik blir det mulig å følge enkeltindividers legemiddelbruk uten å vite hvem de er. Gjennom over 10 års registrering er det bygd opp en betydelig datakilde for forskning, helseovervåking og rådgivning.

Reseptregisteret gir ut årlige rapporter der man kan finne antall brukere av legemidler eller legemiddelgrupper fordelt på kjønn, alder, fylke eller helseregion. Man kan også hente ut bruk av legemidler målt i antall doser eller kroner.

Mer detaljerte opplysninger kan kun utleveres etter søknad. Bestemmelser om lovlig bruk av registeret, innsending og sikring av opplysninger, pseudonymisering og taushetsplikt er fastsatt i egne forskrifter.

Statistikk over totalsalget av legemidler finnes i Folkehelseinstituttets grossistbaserte legemiddelstatistikk. Denne statistikken er basert på salg av legemidler fra grossist til apotek/sykehus og dagligvarehandel.

På Helsebiblioteket finnes siden Legemiddelepidemiologi der du kan finne lenker til nettsteder med norsk og internasjonal legemiddelstatistikk. Reseptregisteret finner du under «Legemiddelstatistikk (Folkehelseinstituttet)».

Åse Skjerdal, Helsebiblioteket

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om legemiddelepidemiologi.

Aktuell lenke:

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret)