Tumoragnostiske legemidler

Tumoragnostiske legemidler representerer en ny behandlingsvei for kreftsykdommer. De retter seg mot mekanismer (onkogener, mutasjoner) som er felles for utvikling av flere typer svulster, og kalles «tumoragnostiske» fordi de er «uten kunnskap om tumoren». I motsetning til tradisjonell behandling, som er valgt ut fra egenskaper ved den aktuelle krefttypen, kan disse legemidlene brukes ved flere kreftsykdommer.
Tumoragnostiske legemidler
Foto: Colourbox
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 24. april 2023

To tumoragnostiske legemidler er hittil godkjent av FDA; pembrolizumab (rettet mot reseptoren (PD1) og larotrektinib (rettet mot onkogenet NTRK). Du kan lese om de to midlene i artikkelen Tumoragnostiske legemidler og fremtidig kreftbehandling (Tidsskrift for den norske legeforening, mars 2019).

Informasjon om pembrolizumab og larotrektinib kan søkes opp i oppslagsverkene IBM Micromedex og UpToDate i Helsebiblioteket.no. En larotrektinid-studie er publisert i New England Journal of Medicine, se Efficacy of larotrectinib in TRK fusion-positive cancers in adults and children.

Tumoragnostiske legemidler kan åpne for bedre utprøvningsmodeller ved sjeldne kreftsykdommer fordi legemidlene kan brukes ved flere tilstander og pasientgrunnlaget dermed blir større. Dette er tema i lederartikkelen Developing anticancer drugs in orphan molecular entities – a paradigm under construction (New England Journal of Medicine, februar 2018)

 

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Les mer om uncategorized.