Uregistrerte legemidler – finn informasjon i Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har to internasjonale oppslagsverk som inneholder legemiddelomtaler, både av de legemidlene som har markedsføringstillatelse i Norge og de som er tatt inn på registreringsfritak.
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 26. oktober 2022

 

De to oppslagsverkene er

Micromedex med Martindale

UpToDate med Lexicomp.

Micromedex med Martindale inneholder dessuten omfattende opplysninger om intravenøs administrasjon av legemidlene – hvordan de blandes ut og om de kan kombineres med andre legemidler i samme sprøyte, infusjonspose eller treveiskran.

Hvis du søker informasjon om legemidler som er i bruk i Norge, men som ikke står i Felleskatalogen, finner du altså raskt fram til forskningsbaserte og oppdaterte opplysninger i disse informasjonskildene. Søk på det aktuelle legemidlet i disse oppslagsverkene leder til grundige omtaler av indikasjoner, virkningsmekanismer, bivirkninger, dosering, interaksjoner, oppbevaringsbetingelser med mer.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen Legemiddelaktuelt.

Artikkelen er oppdatert i oktober 2022.

Les mer om forlikelighet ved iv-behandling, helsebiblioteket, informasjonskilder og legemiddelsikkerhet.